นศ.วิศวฯ มช.ระเบิดความคิด พิชิตรางวัลนวัตกรรมประปาเพื่อประชาชน

          นายจิรวัฒน์ เจิดจำรัส นักศึกษาระดับปริญญาโท   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมการประปานครหลวง 2556 ;MWA Innovation Awards 2013 เนื่องในวันแห่งการวิจัยและนวัตกรรมการประปานครหลวง (RDI DAY) 2013 จากการนำเสนอนวัตกรรมประปาเพื่อประชาชน เรื่อง “ระบบประปาในบ้านแห่งอนาคต” โดยมี ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง

          ส่วนหัวใจของนวัตกรรมดังกล่าวเป็นระบบประปาในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีระบบตรวจวัดการใช้น้ำประปา   ตลอดจนตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปา โดยใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบการใช้น้ำประปาภายในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกที่ผ่านระบบสื่อสารไร้สาย และแจ้งเตือนเมื่อมีการรั่วไหล ช่วยลดการสูญเสียของน้ำ และทำให้การประปานครหลวงสามารถจัดการจ่ายน้ำประปาได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นระบบมาตรฐานสำหรับครัวเรือนและอุตสาหกรรมต่อไปได้ในอนาคต[gallery link="file" order="DESC" columns="4"]]]>