เชิญร่วมโครงการสัมมนา "การส่งเสริมและสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการ"

เชิญร่วมโครงการสัมมนา “การส่งเสริมและสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการ” [caption id="attachment_4275" align="aligncenter" width="720" caption="เชิญร่วมโครงการสัมมนา "การส่งเสริมและสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการ""]เชิญร่วมโครงการสัมมนา "การส่งเสริมและสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการ"[/caption]    ]]>