นศ.ช้างเหล็ก ส่งเครื่องกำจัด CO2 คว้ารางวัล BRAND’S GEN 6

นักศึกษาหลากสาขาวิชา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รวมกลุ่มส่ง “เครื่องเตือนและกำจัด CO2 ภายในรถยนต์”  ร่วมประชันไอเดีย นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 25,000-. บาท ในการแข่งขัน BRAND’S GEN 6 ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ปี 6 จัดโดยความร่วมมือของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  และบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ ลาน Grand Hall  ห้างสรรพสินค้าสยาม ดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพ ฯ
  1. นางสาวภัทราวดี บัวลอย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. นางสาวณัฐพิมล เสียงดี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  3. นายนพรัตน์ ชื่นประภารัตน์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  4. นายปิยะราช ไวศยานุวัฒน์  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  5. นายรณชัยทรงกิตติกุล  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ และ อ. จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์ คิดค้นผลงาน “เครื่องเตือนและกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถยนต์” จุดประกายความคิดจากปัญหาที่ว่าในทุกวันนี้การเปิดเครื่องปรับอากาศขณะขับรถยนต์ จะต้องปิดกระจกไม่ให้อากาศภายนอกเข้าห้องโดยสาร เพื่อประหยัดการใช้พลังงานและลดกลิ่นจากภายนอกเข้ามา แต่สิ่งที่ผู้ขับขี่ไม่ทราบหรือไม่คำนึงถึง คือ ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ออกมากับลมหายใจ อาจเพิ่มขึ้นถึงระดับ 2500 ppm ภายใน 6 นาที ซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่เกิดอาการเซื่องซึม อ่อนล้า ง่วงนอน อันจะทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง และส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ยิ่งจำนวนผู้โดยสารในรถมีมากเพิ่มขึ้นหรือขนาดของห้องโดยสารมีขนาดเล็ก ก็จะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาได้   โดยเครื่องฯ จะทำการวัดระดับ CO2 อย่างต่อเนื่อง เมื่อปริมาณถึงระดับที่อาจส่งผลต่อการขับขี่  พัดลมก็จะดูดเอาอากาศที่มีCO2 ปนอยู่ ไปทำปฏิกิริยากับ Soda lime ทำให้ระดับ CO2 ลดลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัย]]>