สโมฯวิศวะ ต้อนรับ สโมฯ ม.บูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี ,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.พฤทธ์  สกุลช่างสัจจะทัย ,นายกสโมสรนักศึกษา นายสุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล พร้อมตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานสโมสรนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมพัฒนา รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [gallery link="file" order="DESC" columns="4"]]]>