ประชาสัมพันธ์ LINE Group : Research News เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านทุนวิจัย

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โดยได้จัดทำ LINE Group ชื่อ  “Research News” โดยในเบื้องต้นงานบริหารงานวิจัยฯ ได้ทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้ไลน์ของคณาจารย์บางส่วนที่หน่วยงานมีข้อมูล อย่างไรก็ตาม ยังคงมีคณาจารย์อีกหลายท่านที่ยังไม่ได้รับการเชิญ จึงขอความกรุณาคณาจารย์ที่เป็นสมาชิกใน LINE Group อยู่แล้ว ช่วยเชิญชวนคณาจารย์ที่รู้จักและเป็นสมาชิก LINE เข้ามาเป็นสมาชิก LINE Group นี้ด้วย หรือหากคณาจารย์ท่านใดยังไม่ได้รับ Invite สามารถเพิ่มเบอร์โทรของผู้รับผิดชอบกระจายข่าวของงานบริหารงานวิจัยฯ (Research Facilitator) หมายเลข 090-6755799 ในมือถือของท่าน เพื่อให้ผู้ดูแล ส่ง Invite ไปยังท่านโดยตรงก็ได้ สำหรับคณาจารย์ท่านใดไม่สะดวกใช้งาน LINE บน Smartphone สามารถสมัคร LINE on PC เพื่อใช้งาน LINE บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ๊ค ได้ โดยสามารถแจ้งความจำนงมายังงานบริหารวิจัยฯ เพื่อจะได้ประสานงานการติดตั้งโปรแกรมต่อไป อย่างไรก็ตาม ข่าวสารข้อมูลด้านการวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ยังคงแสดงในเว็บไซต์ของงานฯ ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นเดิม ที่ http://researchs.eng.cmu.ac.th/                  ]]>