วิศวะฯ มช. เปิดรั้วช้างเหล็กต้อนรับนักเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]>