ชมรมนักประดิษฐ์วิศวะสร้างผลงานสุดเจ๋ง “โดดให้สูงอย่าง ฐาปไพรพรรณ”

ผลงาน “โดดให้สูงอย่าง ฐาปไพรพรรณ” ของทีม Dark Chocolate ชมรมนักประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 45,000 บาท สำหรับสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายจตุรงค์ นันตา (วิศวกรรมไฟฟ้า) นายเทพนิมิต สุรินทร์ปัญญา (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และนางสาวพัชรินทร์ งามใส (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากแนวความคิดที่ว่า มนุษย์ในอดีตเคยมีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ดีทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง แต่หลังจากนั้นก็มีวิวัฒนาการจนสามารถที่จะเดินได้ด้วยสองเท้า ทำให้มีการเคลื่อนที่ในแนวตั้งลดลง และกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้ในการกระโดดก็มีประสิทธิภาพลดลงด้วย ผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดว่า เมื่อมนุษย์ฝึกฝนบ่อยๆ ก็สามารถจะนำกล้ามเนื้อส่วนนี้กลับมาใช้งานได้   “โดดให้สูงอย่าง ฐาปไพรพรรณ”ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก คุณฐาปไพรพรรณ  ไชยศรี นักกีฬาวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทย ที่มีความสูง 168 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าไม่มากสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล แต่มีความสามารถในการกระโดดสูงเทียบเท่าบุคคลที่มีความสูง 180 เซนติเมตร นับเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีมาก เพราะสามารถพัฒนาตนเองจนสามารถกระโดดได้สูงขึ้นอย่างยิ่งยวด ทางผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จะจัดสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ เพื่อให้ผู้ที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ในการพัฒนาการกระโดดได้ด้วยตัวเอง นอกเหนือจากนั้นยังมีกล้อง kinect สามารถจดจำการเคลื่อนไหวของคน จะใช้วิธี skeletal movements  (การเคลื่อนไหวตามลักษณะกระดูก) เข้าไปวิเคราะห์ ทั้งหมด 20 ข้อต่อ โปรแกรมที่สร้างขึ้นสามารถวัดมุมเข่า มุมแขน และมุมลำตัว ณ แต่ละเวลาได้แบบอัตโนมัติ การสร้างนวัตกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุปกรณ์ฝึกฝนกีฬาที่สามารถฝึกได้ง่ายและสะดวกด้วยตนเอง โดยกีฬาวอลเลย์บอลที่กลุ่มเราทำในครั้งนี้เป็นเพียงกีฬาชนิดหนึ่งที่สามารถทำการฝึกด้วยตนเองได้ เพียงนำข้อมูลท่าทางที่ถูกต้องของต้นแบบที่ดีอยู่แล้วมาใส่ในโปรแกรม ดังนั้นจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกีฬาประเภทอื่นได้อีกด้วย เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาไม่สูงมาก และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ]]>