วิศวฯ มช. ลงพื้นที่ อมก๋อย อบรมการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ออนไลน์ให้ประชาชน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดย อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัย OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัด“การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แบบออนไลน์ ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่” เพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ต่างๆ ที่สำคัญให้กับชุมชน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยอย่างยั่งยืน  โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในท้องถิ่น: เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่”

 ก่อนที่จะอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มีการอบรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์    เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเป็นการฝึกนักศึกษาให้สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้ จากนั้นในวันที่ 10 – 12 มกราคม 2557 จึงลงสนามจริง จัดอบรมการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แบบออนไลน์ให้กับประชาชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออมก๋อย (กศน.อมก๋อย) โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่สามารถจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่สำคัญต่างๆ ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ http://www.OpenStreetMap.org  และโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับประชาชนในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า สถานที่สำคัญอื่นๆ และสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลที่อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคตให้มีความถูกต้องได้ด้วยตนเอง

การอบรมดังกล่าวได้ดำเนินผ่านไปอย่างราบรื่นและได้รับความร่วมมือจากนักศึกษารวมถึงชาวบ้านอย่างดีเยี่ยม ทำให้เกิดผลตามที่คาดหวังไว้ จากเดิมที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ เช่น วัด ร้านค้า ที่พัก ถนนสายย่อย และสถานที่สำคัญอื่นๆ หลังจากทำการอบรมแล้วได้มีข้อมูลบนแผนที่ออนไลน์ที่ถูกเพิ่มเติมโดยประชาชนในพื้นที่เองจำนวนมาก นอกจากจากนี้ทีมงานยังได้สร้างแผนที่ทางเดินเท้าระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรสำหรับขึ้นดอยม่อนจองอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญใน อำเภออมก๋อยอีกด้วย ซึ่งนับจากนี้ไปฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของอำเภออมก๋อยจะได้รับการพัฒนาโดยคนในพื้นที่อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป (ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=880 )   [gallery link="file" order="DESC" columns="4"]]]>