วิศวฯ บริจาครถตู้แก่วัดป่าแดงมหาวิหาร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานส่งมอบรถตู้นิสสัน หมายเลขทะเบียน  ม-2407 เชียงใหม่ ตามที่วัดป่าแดงมหาวิหารได้แจ้งความประสงค์ขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพุธศาสนา และกิจการของคณะสงฆ์ เมื้อวันจันทร์ที่ 17 ก.พ. 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.   [gallery link="file" order="DESC" columns="5"]]]>