แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557

กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 โดย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์

[caption id="attachment_5751" align="aligncenter" width="614" caption="แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557"]แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557[/caption]

]]>