วิศวฯ ร่วมแสดงควาามยินดี 42 ปี ทันตแพทย์ฯ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการสถาปนา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นผู้แทน มอบปัจจัยร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพไถีชีวิตโค กระบือ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557]]>