วิศวฯ ร่วมแสดงควาามยินดี 50 ปี เภสัชฯ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร และเลขานุการคณะฯ นางพรรณี โศจิธรรมพร เป็นผู้แทนร่วมพิธีทำบุญ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 [gallery link="file" order="DESC" columns="5"]]]>