วิศวฯ รณรงค์การใช้จักรยาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยงานบริหารทั่วไป เดินหน้าจัดกิจกรรมย่อย ตามแผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 “รณรงค์การใช้จักรยานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ” เพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมสุขภาพ โดยจะปั่นจักรยานจากคณะฯ ไปยังหอนาฬิกา ผ่าน อมช. ศาลาธรรม อ่างแก้ว และกลับมายังคณะฯ ในทุกวันพุธสิ้นเดือน ไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ [gallery link="file" order="DESC"]]]>