วิศวฯมช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ”

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมการอบแห้ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน พ.ศ.2557 ณ บ้านน้ำรู หมู่ 5 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน ประหยัดพลังงาน อีกทั้งติดตามและประเมินการใช้งานตู้อบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับก๊าซแอลพีจีที่มอบให้บ้านน้ำรู หมู่ 5 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว และบ้านสามหมื่น หมู่ 6 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คุณนริชา กุลนานันท์ เจ้าของธุรกิจบ้านผลไม้ จาก จังหวัดเชียงราย ให้ความรู้ด้านการดอง และการแช่อิ่มผลไม้ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับก๊าซแอลพีจี ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบให้ชาวบ้านบ้านน้ำรูไว้ใช้งาน [caption id="attachment_6127" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ”"]วิศวฯมช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ” [/caption] [caption id="attachment_6128" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ”"]วิศวฯมช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ” [/caption] [caption id="attachment_6129" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ”"]วิศวฯมช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ” [/caption] [caption id="attachment_6130" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ”"]วิศวฯมช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ” [/caption] **รูปภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=911]]>