สโมสรนักศึกษาคณะฯมอบเงินสนับสนุนการสร้างหลังคา SKY ROOF

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์  รับมอบมอบเงิน  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา2556 เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคา SKY ROOFลานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [caption id="attachment_6156" align="aligncenter" width="630" caption="สโมสรนักศึกษาคณะฯมอบเงินสนับสนุนการสร้างหลังคา SKY ROOF"]สโมสรนักศึกษาคณะฯมอบเงินสนับสนุนการสร้างหลังคา SKY ROOF [/caption] [caption id="attachment_6157" align="aligncenter" width="630" caption="สโมสรนักศึกษาคณะฯมอบเงินสนับสนุนการสร้างหลังคา SKY ROOF"]สโมสรนักศึกษาคณะฯมอบเงินสนับสนุนการสร้างหลังคา SKY ROOF [/caption] **รูปภาพประกอบเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=913]]>