บ.มิตซูบิชิฯได้เข้ามอบชุดอุปกรณ์ควบคุม และเซอร์โวมอเตอร์ ให้วิศวกรรมไฟฟ้า มช.

วันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ทางบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามอบชุดอุปกรณ์ควบคุม PLC จำนวน 5 ชุด และ เซอร์โวมอเตอร์ มูลค่า 434,000 บาท ให้กับห้องปฏิบัติการควบคุม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มช. โดยมี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีเป็นผู้รับมอบพร้อมคณาจารย์จากภาควิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. [caption id="attachment_6204" align="aligncenter" width="630" caption="บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามอบชุดอุปกรณ์ควบคุม PLC จำนวน 5 ชุด และ เซอร์โวมอเตอร์"]บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามอบชุดอุปกรณ์ควบคุม PLC จำนวน 5 ชุด และ เซอร์โวมอเตอร์ [/caption] [caption id="attachment_6205" align="aligncenter" width="630" caption="บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามอบชุดอุปกรณ์ควบคุม PLC จำนวน 5 ชุด และ เซอร์โวมอเตอร์"]บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามอบชุดอุปกรณ์ควบคุม PLC จำนวน 5 ชุด และ เซอร์โวมอเตอร์ [/caption] [caption id="attachment_6206" align="aligncenter" width="630" caption="บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามอบชุดอุปกรณ์ควบคุม PLC จำนวน 5 ชุด และ เซอร์โวมอเตอร์"]บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามอบชุดอุปกรณ์ควบคุม PLC จำนวน 5 ชุด และ เซอร์โวมอเตอร์ [/caption] **ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=914 **]]>