วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ และผู้อาวุโสของคณะ เพื่อร่วมรักษาประเพณีปีใหม่เมือง โดยภายในงานมีการจัดการแข่งขันการทำลาบพื้นเมือง สรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น [caption id="attachment_6224" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗"]วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗[/caption] [caption id="attachment_6226" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗"]วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗[/caption] [caption id="attachment_6227" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗"]วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗[/caption] [caption id="attachment_6228" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗"]วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗[/caption] [caption id="attachment_6229" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗"]วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗[/caption] [caption id="attachment_6230" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗"]วิศวฯมช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะ ๒๕๕๗[/caption] ** ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=916 **]]>