วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี ได้เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป [caption id="attachment_6236" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗"]วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗[/caption] [caption id="attachment_6237" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗"]วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗[/caption] [caption id="attachment_6238" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗"]วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗[/caption] [caption id="attachment_6239" align="aligncenter" width="595" caption="วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗"]วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗[/caption] [caption id="attachment_6240" align="aligncenter" width="612" caption="วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗"]วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗[/caption] ** ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=917 **]]>