รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รับรางวัล Best Presentation Award

รางวัล Best Presentation Award จากบทความเรื่อง ASEAN University Network : Quality Assurance : Lessons from Site Visit ในงาน “การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษาประจำปี พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 12) ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก [caption id="attachment_6398" align="aligncenter" width="700"]รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รับรางวัล Best Presentation Award รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รับรางวัล Best Presentation Award[/caption] [caption id="attachment_6406" align="aligncenter" width="700"]รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รับรางวัล Best Presentation Award รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รับรางวัล Best Presentation Award[/caption] [caption id="attachment_6399" align="aligncenter" width="700"]รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รับรางวัล Best Presentation Award รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รับรางวัล Best Presentation Award[/caption]]]>