คณะวิศวกรรมศาสตร์กับการมีส่วนร่วมต่อชุมชน "สถานกาณณ์แผ่นดินไหวพื้นที่จังหวัดเชียงราย"

รวบรวมเหตุการณ์และกิจกรรมที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน ในสถานการณ์แผ่นดินไหว พื้นที่จังหวัดเชียงราย

รวบรวมเหตุการณ์และกิจกรรมที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน ในสถานการณ์แผ่นดินไหว พื้นที่จังหวัดเชียงราย

"ช้างเหล็กรั้วม่วง" ช่วยเชียงรายหลังแผ่นดินไหว : Click

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มช. เข้าตรวจสอบการพังทลายของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วัดแม่สรวยหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

10329171_682391251808778_7279110769714037917_n


วสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย <รายละเอียด : Click >

วสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
วสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย


อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมร่วมกับ ผู้นำชุมชนอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย"ชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเข้าใจ"
10288776_10152366816796117_6374958876645419816_n 10329296_10152366817011117_8455067880563515385_n 10330378_10152366816851117_3833855026847497782_n 10339763_10152366816896117_676542764567998088_n


อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม " โครงการเตรียมความพร้อมประชาชน ในการรับมือแผ่นดินไหว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย "
10152385_10152363668211117_1400184885362477935_n 10298744_10152363668111117_8080637524196726427_n 10368848_10203226260710666_4225334147700111449_o 10311006_10152363667716117_8854983547290925763_n (1)


ผศ.ชยานนท์ หรรษภิญโญ​ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมคุยเสวนา ในรายการ เวทีสาธารณะ : ล้อมวงคุย กู้วิกฤตแผ่นดินไหว ถ่ายทอดสดจาก จ.เชียงราย วันเสาร์ที่ 10 พ.ค. 2557 เวลา 13.05 – 14.00 น.

ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ ให้สัมภาษณ์กับทาง Thai PBS ในเรื่องการจัดการความเสี่ยงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มช. เข้าตรวจสอบการพังทลายของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วัดแม่สรวยหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 10329171_682391251808778_7279110769714037917_n
  วสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย <รายละเอียด : Click > [caption id="attachment_6420" align="aligncenter" width="550"]วสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย วสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย[/caption]
อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมร่วมกับ ผู้นำชุมชนอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย”ชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเข้าใจ” 10288776_10152366816796117_6374958876645419816_n 10329296_10152366817011117_8455067880563515385_n 10330378_10152366816851117_3833855026847497782_n 10339763_10152366816896117_676542764567998088_n
อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม ” โครงการเตรียมความพร้อมประชาชน ในการรับมือแผ่นดินไหว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย “ 10152385_10152363668211117_1400184885362477935_n 10298744_10152363668111117_8080637524196726427_n 10368848_10203226260710666_4225334147700111449_o 10311006_10152363667716117_8854983547290925763_n (1)
ผศ.ชยานนท์ หรรษภิญโญ​ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมคุยเสวนา ในรายการ เวทีสาธารณะ : ล้อมวงคุย กู้วิกฤตแผ่นดินไหว ถ่ายทอดสดจาก จ.เชียงราย วันเสาร์ที่ 10 พ.ค. 2557 เวลา 13.05 – 14.00 น.  ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ ให้สัมภาษณ์กับทาง Thai PBS ในเรื่องการจัดการความเสี่ยงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่
]]>