วิศวฯออกแนะแนวนักเรียน ม.6 เทพบดินทร์ฯ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.พีรพล จิราพงศ์ เป็นวิทยากร แนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเรื่องหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน แนะนำการเลือกคณะและสาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ณ ห้องกอบบุญ 3 อาคารกอบบุญ โรงเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่  ]]>