วิศวฯ คอมพิวเตอร์จัดอบรมพัฒนา Web. ด้วย WordPress

.

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัด โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress  แก่บุคคลทั่วไป ผู้ที่ธุรกิจส่วนตัว รวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์ ให้สามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเอง และประชาสัมพันธ์บริษัทและองค์กรของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนเว็บไซต์มาก่อน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา]]>