สืบสานพระพุทธศาสนา วิศวฯหล่อเทียนพรรษาเตรียมถวายวัด

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2557   เพื่อร่วมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจะนำเทียนพรรษาที่ได้ไปถวายยังวัดผาลาด ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=938]]>