“งานได้ผล คนเป็นสุข” สัมมนาพัฒนาบุคลากรรั้วช้างเหล็ก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะฯ “งานได้ผล คนเป็นสุข” เพื่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์เชิงบวกทั้งกลุ่มองค์กร ร่วมเรียนรู้ ทำงานอย่างเป็นสุข ซึ่งนำไปสู่การบริการที่ดี มีทั้งประสิทธิภาพและความสุขไปพร้อมกัน โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “องค์กรดี มีความสุข” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี ซึ่งวิทยากร คือ คุณมโนรมภ์ สินธพอาชากุล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังจะมีกิจกรรมตามโครงการนี้อีกครั้ง ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้]]>