นักศึกษา CPE มช. คว้า 3 รางวัลจาก ACM-ICPC 2014

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ระดับภาคเหนือ (ACM-ICPC Thailand Northern Region Contest 2014) ผลการแข่งขันปรากฏว่านักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน ซึ่งรางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีม cpe_asdfghjkl  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม cpe_InwZa007  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นของทีม cpe_V2T เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มช.

ซึ่งรางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีม cpe_asdfghjkl  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม cpe_InwZa007  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นของทีม cpe_V2T เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มช. ACM-ICPC เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับชาติ ทวีป รวมถึงการชิงชนะเลิศในระดับโลก ที่มีการชิงชัยระดับโลกมาแล้ว 37 ครั้ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 โดย Baylor University เป็น Head quarter ซึ่ง IBM ให้การสนับสนุน การแข่งในปี ค.ศ.1997 ทำให้เกิดการเติบโตและแพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยเน้นการพัฒนาด้าน Algorithms ให้ผู้เข้าแข่งขันได้แก้ไขโจทย์ปัญหา ภายใต้สภาวะที่กดดัน คือ ผู้แข่งขัน 3 คน จะต้องแก้ไขปัญหา 8 – 11 ข้อ ภายในเวลา 5 ชั่วโมง โดยมีคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง เพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไป]]>