สารสาสน์เยี่ยมบ้านช้างเหล็ก ดูแนวทางศึกษาต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยได้เข้าศึกษาดูงานในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโยธาในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น.]]>