เจ้าบ้าน”ช้างเหล็ก” จัดพิธีเปิดงาน The 21st Tri-U.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดพิธีเปิดงาน The 21st Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2014 ในฐานะเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม วิศวกรรมศาสตร์ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์  เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ  กระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ทั้งยังถือเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีเปิดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต เป็นประธาน โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเจียงสู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และBogor Agricultural University  ประเทศอินโดนีเซีย รองอธิการบดี มช. คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนจากคณะต่าง ๆ ใน มช. พร้อมผู้มีเกียรติจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน The 21st Tri-University International  Joint Seminar & Symposium ในครั้งนี้ The Tri-University International Joint Seminar & Symposium เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเจียงสู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันจัดเป็นประจำทุกปี โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทั้งในด้านวิชาการ และกระชับความร่วมมือความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และในปี  ค.ศ.2012 Bogor Agricultural University  ประเทศอินโดนีเซียก็ได้ก้าวเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน การจัดประชุมในปี  2014 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นโอกาสประจวบเหมาะกับวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวเรื่องในการนำเสนอบทความครั้งนี้ คือ What can We do for Asia Sustainability?: Population, Food, Energy, Environment and Asia Sustainability” มุ่งเน้นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับน้ำ เช่น น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเน่าเสีย ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและช่วยกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

สำหรับการประชุมนานาชาติ The 21st Tri-University International Joint Seminar & Symposium  2014 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2557 โดยพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากจะประกอบด้วย นักศึกษา และคณาจารย์จาก 3 มหาวิทยาลัยผู้ก่อตั้งแล้ว ยังได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ Guangxi University  (ประเทศจีน),  Muroran Institute of Technology (ประเทศญี่ปุ่น), Waseda University  (ประเทศญี่ปุ่น), Tokyo Institute of Technology (ประเทศญี่ปุ่น), Kyoto University (ประเทศญี่ปุ่น), Ritsumeikan University (ประเทศญี่ปุ่น), Chiangrai Rajabhat University (ประเทศไทย), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang , และ Sungkyunkwan University (ประเทศเกาหลี) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพ : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=981]]>