นศ. มช. แข่งเขียนโปรแกรมผ่านรอบตัดเชือกระดับประเทศ เป็นตัวแทนสู้ต่อระดับเอเชีย

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษา Asia Thailand National On-site 2014  จำนวน 3 ทีม คือ  1.ทีม cpe_asdfghjkl จาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย Mr.Tinthid Jaikla, Mr.Borworn Borriboon, Mr.Theerasak Moontui  2.ทีม Inori.jung@CSCMU จาก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย Mr.Rapeepat Sriwichai, Mr.Phufa Yamongkol, Mr.Chanun Yotsombat 3.ทีม cpe_staff จาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย Mr.Pongsakorn Sommalai, Mr.Peeranat Thantaletong, Mr.Ronnachai Srithawat na Ayutthaya โดยทั้งหมดได้ผ่านเข้ารอบเพื่อแข่งขันการเขียนโปรแกรมต่อในระดับเอเชีย “Asia Bangkok Regional Contest 2014” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[caption id="attachment_8746" align="aligncenter" width="614" caption="นศ. มช. แข่งเขียนโปรแกรมผ่านรอบตัดเชือกระดับประเทศ เป็นตัวแทนสู้ต่อระดับเอเชีย"]นศ. มช. แข่งเขียนโปรแกรมผ่านรอบตัดเชือกระดับประเทศ เป็นตัวแทนสู้ต่อระดับเอเชีย [/caption]]]>