วิศวฯ มช. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554” ( BOI Fair 2011)

วิศวฯ มช. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน BOI Fair 2011

วิศวฯ มช. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554”  ( BOI Fair 2011)

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554”  ในระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2554 ณ Hall 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี   โดยนำ “เครื่องกรอง NAAF สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน” ซึ่งมี ผศ.ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษา เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน วัตถุประสงค์ในการร่วมจัดนิทรรศการ คือ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ พัฒนางานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่สังคม และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      โดยในวันที่ 5 มกราคม 2555 อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการ บีโอไอ แฟร์ 2011 ดังกล่าว [caption id="attachment_885" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯ มช. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554” ( BOI Fair 2011)"]วิศวฯ มช. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน  “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554”  ( BOI Fair 2011) [/caption]

]]>