เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และบุญคุณพ่อแม่ ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ชั้นล่างอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [caption id="attachment_8880" align="aligncenter" width="614" caption="เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ 2"]เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ 2[/caption]]]>