วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ

       รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง รองคณบดีฝ่ายบริหารการเงินและวางแผน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์  และอาจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  แด่หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ [caption id="attachment_890" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ"]วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ  [/caption]]]>