วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดี

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดี

วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดี

     รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง รองคณบดีฝ่ายบริหารการเงินและวางแผน และอาจารย์ ดร.   ธัญญานุภาพ อานันทนะ ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 10.45 น. [caption id="attachment_893" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดี"]วิศวฯ มช. สวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดี[/caption]]]>