วิศวฯ ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวฯ ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวฯ ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ ตลอดจนตัวแทนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้มอบช่อดอกไม้  แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล ซึ่งได้รับกิตติบัตรผู้บริหารครบวาระ จากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร รองศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”;นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [caption id="attachment_897" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯ ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่"]วิศวฯ ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่[/caption]]]>