วิศวะฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนมงฟอร์ต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้แบ่งกลุ่มเยี่ยใชมห้องปฏิบัติการในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ และไฟฟ้า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557]]>