F1 วิศวะ มช. รับงบสนับสนุนจาก ธ.ไทยพาณิชย์

F1 วิศวะ มช. รับงบสนับสนุนจาก ธ.ไทยพาณิชย์

นักศึกษาจากชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน Student Formula ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท สำหรับดำเนินการออกแบบและจัดสร้างรถแข่ง Student Formula เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2012 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งพิธีรับมอบเงินสนับสนุนมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 น. โดยมีผู้จัดการเขตธุรกิจ สำนักงานเขตธุรกิจท่าแพ (เชียงใหม่) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ รวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และ รองศาตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน สามารถคลิกเข้าไปดูที่ http://cmuf1.eng.cmu.ac.th/ [caption id="attachment_921" align="aligncenter" width="700" caption="F1 วิศวะ มช. รับงบสนับสนุนจาก ธ.ไทยพาณิชย์"]F1 วิศวะ มช. รับงบสนับสนุนจาก ธ.ไทยพาณิชย์[/caption]]]>