วิศวะ มช. รักสุขภาพ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย

วิศวะ มช. รักสุขภาพ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา รวมจำนวนกว่า 60 คน ทำกิจกรรม “ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ” ในโครงการวิศวฯ รักสุขภาพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 น. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร รวมถึงนักศึกษามีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ทั้งยังเป็นการลดมลภาวะ จากการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยเริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปีวิศวฯ ไปยังอ่างแก้ว ศาลาธรรม สำนักงานอธิการบดี และกลับมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเวลาประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์ พลชัย รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และด้านกายภาพ เข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย [caption id="attachment_925" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวะ มช. รักสุขภาพ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย"]วิศวะ มช. รักสุขภาพ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย[/caption]

]]>