คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยเรื่อง “หุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาต” โดยมี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีนำผู้บริหารคณะฯให้การต้อนรับ และ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการวิจัยหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาต ที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสวทช. ซึ่งมี รศ.ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม นำเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาต [caption id="attachment_9369" align="aligncenter" width="680" caption="คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย"]คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย[/caption] [caption id="attachment_9370" align="aligncenter" width="648" caption="คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย"]คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย[/caption] [caption id="attachment_9371" align="aligncenter" width="648" caption="คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย"]คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย[/caption] [caption id="attachment_9372" align="aligncenter" width="616" caption="คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย"]คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย[/caption]]]>