วิศวฯจัดอบรมประหยัดพลังงาน รอบสอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดการอบรม ตามโครงการ “วิศวฯรวมใจ ประหยัดพลังงาน” รอบที่ 2 เพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่บุคลากร และส่งเสริมให้มีจิตสำนึกพร้อมร่วมมือกันประหยัดพลังงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปีวิศวฯมช.]]>