ทำบุญ 42 ปี วิศวฯ ถือโอกาสมงคลลงเสาเอก-โท โรงอาหาร

ทำบุญ 42 ปี วิศวฯ ถือโอกาสมงคลลงเสาเอก-โท โรงอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 42 ปี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะฯ  ตลอดจนผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมถือโอกาสมงคลฤกษ์นี้ประกอบพิธีลงเสาเอก เสาโท  โรงอาหารใหม่ของคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 พิธีเริ่มจากการขึ้นเสาท้าวทั้งสี่ ในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารเดิมที่ทางคณะได้รื้อถอนแล้ว และพิธีสู่ถอนโดย  ท่านพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดป่าแดงมหาวิหาร หลังจากนั้นจึงประกอบพิธีทางศาสนา ลงเสาเอก เสาโท โรงอาหารใหม่ของคณะฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านกายภาพของคณะ ฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี พ.ศ.2556 เมื่อพิธีลงเสาเอก เสาโทเสร็จสิ้น เวลาประมาณ 09.30 น. จึงเริ่มพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. มีการฟังพระธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ณ ห้องนิทรรศการ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ โดยมีคณบดี คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว [caption id="attachment_981" align="aligncenter" width="700" caption="ทำบุญ 42 ปี วิศวฯ ถือโอกาสมงคลลงเสาเอก-โท โรงอาหาร"]ทำบุญ 42 ปี วิศวฯ ถือโอกาสมงคลลงเสาเอก-โท โรงอาหาร[/caption]]]>