วิศวฯ มช. ต้อนรับเครือข่าย พสวท. ภาคเหนือตอนบน

วิศวฯ มช. ต้อนรับเครือข่าย พสวท. ภาคเหนือตอนบน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับฟังการบรรยายและแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเข้าศึกษาดูงานวิจัยและผลงานที่น่าสนใจของภาควิชาต่าง ๆ เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น [caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯ มช. ต้อนรับเครือข่าย พสวท. ภาคเหนือตอนบน"]วิศวฯ มช. ต้อนรับเครือข่าย พสวท. ภาคเหนือตอนบน[/caption]]]>