“วิศวกรรมศาสตร์ มช. รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา”

นวัตกรรม ”เครื่องวิเคราะห์วงสวิงกอล์ฟ” ของทีม”จ๊างละอ่อน” ชมรมนักประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายจตุรงค์  นันตา, นายนิพิธชนม เขื่อนเพ็ช, นางสาวภัทราพร ซึ่งพาณิช, นายเสถียรพงษ์ วงศ์ถาวร, นายพงศกร สมมาลัย, นายพีรณัฐ ธารทะเลทอง และ นายมนตรี  เลียบโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ธีรอำพน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันศนีย์  เอื้อพันธ์วิริยะกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 30,000 บาท จากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งจัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

นวัตกรรมดังกล่าวมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกในการพกพา สามารถตรวจจับวงสวิงโดยการวัดความเร็ว ทิศทาง และองศาใน 3 มิติของก้านไม้กอล์ฟ ซึ่งค่าที่วัดได้จะถูกส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต เพื่อนำมาใช้ในการฝึกฝนการตีให้ได้วงสวิงที่ใกล้เคียงกับวงสวิงที่ดี  ]]>