11 วิธี เผชิญหน้า ท้าหมอกควันอย่างอยู่รอดปลอดภัย

ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือ มักประสบปัญหาจากมลพิษหมอกควัน สาเหตุเกิดจากทั้งไฟป่า การเผาขยะ วัชพืชในพื้นทีทำไร่ทำสวน หรือแม้แต่การจราจรที่หนาแน่นขึ้น

11 วิธีต่อจากนี้ เป็นวิธีทำให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยจากหมอกควัน และคลื่นความร้อนที่เราต่างต้องเผชิญอยู่ในช่วงเวลานี้ โดยรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบทความของ นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ http://www.kroobannok.com/blog/48988 

]]>