ชีวิตในบ้านช้างเหล็ก

มีหลายคนสงสัยว่า วิศวฯ นี้เรียนกันอย่างเดียวเลยหรือเปล่า เราขอตอบอย่างมั่นใจเลยว่า “ไม่” วิศวฯ มช.ให้ความสำคัญ ต่อกิจกรรมนอกห้องเรียนเฉกเช่นการเรียนการสอนที่เข้มข้นเพราะกิจกรรมนอกเหนือจากหน้าหนังสือก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของน้อง ๆ ทุกคน ทำให้เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างเพื่อน พี่น้อง โดยคณะฯ สนับสนุนงบประมาณ และมอบหมายให้มีอาจารย์ ที่ปรึกษาดูแลควบคุมให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งจะผลัดเวียนเปลี่ยนเกิดตลอดทั้งปี อาทิ การแข่งขันหุ่นยนต์,การแข่งขันรถสูตร 1 ,การแข่งขันสมองกล ,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน หรือแม้แต่กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างชาติ ซึ่งมีทั้งแบบจัดงานในบ้านของเราเอง และส่งน้อง ๆ โกอินเตอร์ เช่น Tri-University International Joint Seminar and Symposium ,Outbound Mobility , Engineering Across Cultures Summer ทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบใด ล้วนนำมาซึ่งประสบการณ์และความทรงจำอันมีค่าและหาไม่ได้ในห้องเรียน

รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2565

ช่องทางการรับเข้า

ใช้ Portfolio

TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1

ใครรู้ตัวว่ามีความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์พิเศษ หรือมีผลการเรียนดีเด่น อย่าลืมเลือกทางนี้เลย…รับทุกสาขา ไม่มีการสอบข้อเขียนแต่อย่างใด

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีสถานภาพในวันสมัครเป็นนักเรียนชั้น ม.6
 • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ดำเนินการรับสมัคร

โควตา

TCAS รอบที่ 2

โอกาสทองของน้อง ๆ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ กติกาละม้ายคล้ายทุกปี แต่ต้องมีคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญสายวิทย์และคะแนนวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ แล้วนำมายื่นสมัครได้ทุกสาขาทั้งภาคปกติ – ภาคพิเศษ

อย่าลืม!! ทำคะแนน PAT3 ให้ผ่านเกณฑ์

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีสถานภาพในวันสมัครเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อกัน 3 ปี ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นผู้ที่ได้รับโควตาที่จัดสรรให้แต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด

การคิดคะแนน

 • มีคะแนนรวมวิชาสามัญ กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมวิชาสามัญ กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิชาสามัญ 7 วิชา)
 • มีคะแนนวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ไม่น้อยกว่า 105 คะแนน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ และไม่น้อยกว่า 90 คะแนน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรม โยธา, ไฟฟ้า, สิ่งแวดล้อม, เครื่องกล, อุตสาหการ, เหมืองแร่, คอมพิวเตอร์ และไม่น้อยกว่า 70 คะแนน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล(นานาชาติ) ภาคปกติ และสารสนเทศและระบบเครือข่าย(นานาชาติ) ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรม ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ และคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

รับกลางร่วมกัน Admission

TCAS รอบที่ 3

รอบนี้ใช้เกณฑ์ใหม่ในปีนี้ GAT, PAT1 และ PAT3

PAT3 สำคัญมาก เพราะเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับน๊ะ…

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนในโครงการ หรือนักเรียนทั่วไป

การคิดคะแนน

 • ใช้คะแนนรวมจาก GAT 20%, PAT1 30% และ PAT3 50%
 • มีคะแนนวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ไม่น้อยกว่า 105 คะแนน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ และไม่น้อยกว่า 90 คะแนน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรม โยธา, ไฟฟ้า, สิ่งแวดล้อม, เครื่องกล, อุตสาหการ, เหมืองแร่, คอมพิวเตอร์ และไม่น้อยกว่า 70 คะแนน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล(นานาชาติ) ภาคปกติ และสารสนเทศและระบบเครือข่าย(นานาชาติ) ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรม ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ และคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

รับตรงอิสระ

TCAS รอบที่ 4

“เสียง … รถด่วนขบวนสุดท้าย” ส่งตรงน้องๆ เข้าบ้านช้างเหล็ก

รับสมัครภาคพิเศษสาขาต่างๆ ได้แก่ เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ และเครื่องกล(นานาชาติ)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนในโครงการ หรือนักเรียนทั่วไป
 • รับเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล(นานาชาติ) ภาคปกติ, หลักสูตรวิศวกรรม ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ และคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

การคิดคะแนน

 • ใช้คะแนนวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3
 • ใช้คะแนนวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 2 ทดแทน หากไม่มีคะแนนวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3
 • ใช้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) และวิชาฟิสิกส์ ทดแทน หากไม่มีคะแนน PAT 3 และ PAT 2

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

ถามตัวเองดัง ๆ อย่างจริงจังว่า…
“ถนัดหรือเปล่า ชอบคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ไหม”
และ..“แน่ใจแล้วนะ?” คำตอบที่ได้ต้องทำตามใจ
และความสามารถของตัวเอง ไม่ใช่ตามความฝันของเพื่อน

ฟิตทำข้อสอบ ทดลองโจทย์อ่านหนังสือ ฝึกปรือวิชาคำนวณ
เน้น “คณิตศาสตร์” กับ “ฟิสิกส์” แต่อย่าลืมวิชาอื่นด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อการสอบเข้าอย่างเดียว
แต่เป็นการปูพื้นฐานตัวเองไว้เผื่อตอนได้เป็น “ลูกช้าง”
เข้าห้องเรียน แล้วจะเรียนได้สบาย ๆ

เลือกคณะ/โครงการ/สาขา
ที่ตัวเองสนใจและถนัดที่สุด
ขอให้น้อง ๆ ศึกษารายละเอียดแต่ละโครงการให้ดี
และอย่าลืมดูกำหนดการรับสมัครด้วย จะได้ไม่พลาด
และความสามารถของตัวเอง ไม่ใช่ตามความฝันของเพื่อน

เกาะติด WEBSITE สำคัญ คือ สำนักทะเบียนและประมวลผล
http://www.reg.cmu.ac.th เพื่อดูข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ นานา เช่น กำหนดการสำคัญ ช่องทางการรับเข้า คุณสมบัติผู้สมัคร คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับรวมถึงวิชาที่ใช้สอบ
ขั้นตอนการสมัคร หรือดูข้อมูล การรับสมัครโดยตรงที่ https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ และ
http://reg.eng.cmu.ac.th/admission

เมื่อมีข้อสงสัยให้ติดต่องานบริการการศึกษาฯ วิศวฯ มช.
โทร. 053-944179 หรือ สำนักทะเบียนฯ โทร.053-948914,053-948917

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

 • ภาคปกติ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • นานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย