วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering

“จะ Software หรือ Hardware ก็ไม่หวั่น”

“สาขาวิชาว่าด้วยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และความปลอดภัย ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์-ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบประมวลสัญญาณภาพ/เสียง/วีดีโอ ความฉลาดทางการคำนวณ หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ และซอฟต์แวร์/เกมส์/ แอนิเมชัน บัณฑิตสาขานี้จะมีความยืดหยุ่น เรียนรู้เร็ว พัฒนาตน ได้อย่างต่อเนื่อง”

 • สาขานี้สำคัญไฉน
  หากท่านสนใจด้านเทคโนโลยี ชอบทดลองของใหม่ๆ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อันกว้างไกล อยากสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนโลกได้ ใฝ่รู้เพื่อจะพัฒนาตนเองตลอดเวลา และเห็นว่าโลกนี้จะขับเคลื่อนไปในอนาคตได้ก็ต้องใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เราขอเชิญชวนท่านมาเมเจอร์ที่ภาควิชาของเรา

 • สาขานี้สำคัญไฉน
  ท่านจะได้เรียนรู้หลากด้าน จากประมาณ 6 สาขาใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและสำคัญต่อการพัฒนาโลกใบนี้

  • ฮาร์ดแวร์และระบบฝังตัว (hardware and embedded systems)
  • ระบบฐานข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล (database systems and data engineering)
  • ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของข้อมูล (networks and information security)
  • ระบบสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (information systems and software engineering)
  • ปัญญาเชิงคำนวณและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (computational intelligence and computer vision)
  • ทฤษฎีการคำนวณและควอนตัมคอมพิวเตอร์ (theory of computation and quantum computing)

 • เรียนอะไรในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์…?
  • พื้นฐานวิศวกรรมทั่วไป
  • พื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ
  • ซอฟต์แวร์ เช่น การเขียนโปรแกรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฮาร์ดแวร์ (ระบบไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบฮาร์ดแวร์)
  • เครือข่าย เช่น ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภัยเครือข่าย

ภาควิชาของเรามีคณาจารย์และพี่ๆ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนสุดคูล ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นกันเอง มีหัวทันสมัย พร้อมจะรับฟัง แลกเปลี่ยนความเห็น และให้คำแนะนำแก่ท่านอย่างใกล้ชิด ทำให้ท่านมีโอกาสฝึกวิทยายุทธ์จนไปร่วมงานกับบริษัทชั้นนำได้มากมาย และเข้าแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับประเทศกลับมาในทุกๆ ปี


 • เรียนไป…จะได้อะไรบ้าง
  เรียนจบแล้วท่านจะพร้อมสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองได้อย่างฉะฉาน ทว่าตอนเข้าเว็บหางานครั้งแรกจะนานหน่อย เพราะชื่อตำแหน่ง “วิศวกรคอมพิวเตอร์” ที่เรารอคอยนั้นหาตัวจับยากมากในประกาศรับสมัครงาน แต่ส่วนใหญ่เขาจะขานเป็นตำแหน่งเฉพาะด้านที่พวกเราทำได้แน่ๆ เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรเครือข่าย เป็นต้น สำหรับท่านที่อยากท้าทายขึ้นไปอีก ก็เปิดบริษัทตั้งแต่เรียนไปเลย เพราะมีรุ่นพี่ที่เคยลองแล้วปัง แถมยังมารีครูตน้องๆ ไปช่วยทำอีก ย้ำ มาเรียนทางนี้ มีงานทำแน่นอน

 • เริ่มสนใจแบบจริงจังแล้ว ขอข้อมูลเพิ่มหน่อย
  ในระดับปริญญาตรีนั้น ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มี 2 หลักสูตรให้ท่านเลือก

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ที่เน้นองค์ความรู้คอมพิวเตอร์ครบทุกด้าน
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และมีอาจารย์ชาวต่างประเทศดูแลอย่างใกล้ชิด

ในทั้งสองหลักสูตร ท่านสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่ตนเองถนัดหรือมีความสนใจเป็นพิเศษได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงาน


 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติ)