**ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2567 ถึง 8 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น.

**ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น.