ข่าวเด่น

photo

วิศวฯ มช. สืบสานพุทธประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมผู้บริหาร
หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ร่วมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ ชั้น 1 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. และเดินทางไปประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรม รวมถึงภัตตาหาร ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร
อ่านต่อ
photo

ลูกช้างเหล็ก ทีม KTAFF ส่งแบบจำลองจากชุดข้อมูลฝึกสอนด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2 คว้าแชมป์ AI & Robotics Hackathon 2022 - Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action

ทีม KTAFF สมาชิก ได้แก่ นายวัชนันท์ จันทาภากุล, นายกันต์นภัส ทิพยผลาผลกุล(นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์), นายภิญญวัฒน์ รัตนยรรยง (นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล) และนางสาวอิศราวดี เหมะ (จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล) ส่งผลงาน Crop Classification Model from Sentinel-2 Satellite Imagery สร้างแบบจำลองจากชุดข้อมูลฝึกสอนโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 - Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action จัดโดย AI and Robotics Ventures Co., Ltd เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
อ่านต่อ
photo

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ศ.คลินิกนพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี
อ่านต่อ
photo

FoodPrompt มช. ผนึกพลัง คว้ารางวัลชนะเลิศ Youth in Charge, APEC REGIONAL YOUTH SYMPOSIUM ระดับภาคเหนือ

FoodPrompt แพลตฟอร์มชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง บูรณาการโภชนศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักโภชนาการ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.: STeP เป็นที่ปรึกษาใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในเวทีแข่งขัน Youth in Charge, APEC REGIONAL YOUTH SYMPOSIUM ระดับภาคเหนือ จากผู้ร่วมแข่งขัน 21 ทีม 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ พร้อมแข่งขันระดับประเทศต่อไป
อ่านต่อ

ข่าวสาร

06-07-2022

วิศวฯ มช. สืบสานพุทธประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565

05-07-2022

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

05-07-2022

ลูกช้างเหล็ก ทีม KTAFF ส่งแบบจำลองจากชุดข้อมูลฝึกสอนด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2 คว้าแชมป์ AI & Robotics Hackathon 2022 – Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action

05-07-2022

ผู้บริหารวิศวฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์

01-07-2022

FoodPrompt มช. ผนึกพลัง คว้ารางวัลชนะเลิศ Youth in Charge, APEC REGIONAL YOUTH SYMPOSIUM ระดับภาคเหนือ

30-06-2022

วิศวฯ มช. ร่วมประชุมผู้บริหารพบผู้นำ นศ. ครั้งที่ 2 ปี กศ.2565 วิศวฯ มช. ร่วมประชุมผู้บริหารพบผู้นำ นศ. ครั้งที่ 2 ปี กศ.2565

30-06-2022

สโมฯ นศ.วิศวฯ มช. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 แสดงความกตัญญูต่อผู้ประสิทธิ์ศาสตร์วิชา

30-06-2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง เทียบตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีวรา สุวรรณ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิโรตม์ คุณกิตติ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th