Robot Design Contest 2018 : RDC 2018

|

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนติดตามข่าวสารการแข่งขันการออกแบบและ สร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (11th Robot Design Contest 2018 : RDC 2018)  รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 Number of View :0 READ MORE

ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

|

ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2561 Number of View :156 READ MORE

ทีมนักศึกษาวิศวฯ และ วิทยาลัยสื่อฯ มช. ตัวแทนประเทศไทย คว้าที่สามแห่งเอเชีย จากการแข่งขัน IMAGINE THE FUTURE 2018

|

ทีมนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเทศไทย ส่งผลงาน Newtopia Future of Urban – นครแห่งอนาคตในการแข่งขันการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ Imagine the Future 2018 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีมทั่วทวีปเอเชีย  Number of View :353 READ MORE

วิศวฯ มช. จัดพิธี รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีดีงาม

|

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เริ่มจากในช่วงเช้า เวลา 08.30 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ทานขันข้าว และอุทิศบุญกุศลแด่บุคลากรผู้ล่วงลับไปแล้ว Number of View :272 READ MORE