RDC 2017 ตัดเชือกระดับภาคเหนือแล้ว เตรียมส่ง 3 ทีมตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศที่จุฬาฯ มิ.ย.นี้

|

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดแข่งขันออกแบบและ สร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017) รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ   ได้สามทีมตัวแทนเพื่อแข่งต่อระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย 5-24 มิถุนายนนี้ Number of View :279 READ MORE

ลงนาม MOU มช.–กฟผ. ฉบับที่ 6 สานต่อเจตนารมณ์พัฒนางานวิจัยใช้จริง ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า สร้างบุคลากรมืออาชีพร่วมกัน

|

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) Number of View :490 READ MORE

อาจารย์วิศวฯ เครื่องกล มช. ได้รับทุนเมธีวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

|

รองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) Number of View :295 READ MORE

นักวิจัยคณะวิศวฯ มช. รับรางวัล Best Paper Award และ Melaka Green ICT Paper Award จากประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Icoict 2017

|

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 2 รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award และ Melaka Green ICT Paper Award) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Icoict 2017 Conference จัด ณ เมือง Melaka, Malaysia Number of View :490 READ MORE