อาจารย์ไพศาล จั่วทอง กรรมการอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดสวนดอกพระอารามหลวง เข้ากราบนมัสการพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง กรรมการอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดสวนดอกพระอารามหลวง เข้ากราบนมัสการพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับคำแนะนำในการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดสวนดอก เมื่อวันที่ 13 กย. 2566

ในโอกาสนี้ พลตรีชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พร้อมด้วยคณะนายทหาร เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษาที่ทางกองพลทหารราบที่ 7 จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณสถานล้านนาแก่กำลังพล โดยมีอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เป็นวิทยากรบรรยาย