ข่าวเด่น

photo

CCS Frontier Research Group เข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

กลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Frontier Research Group) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองคณบดี ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ในฐานะนักวิจัยที่ปรึกษากลุ่มวิจัย ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์นักวิจัย เข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน หรือ “CCUS TRM”
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Consortium กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Consortium กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยการประชุมฯ ดังกล่าวเป็นการจัดเวียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 คณะ
อ่านต่อ
photo

CMU Engineering Triumphs : Inaugural Win at iPBL Wind Turbine Challenge in Osaka

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และตัวเเทน คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชยันต์ รางศรี ได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างกังหันลม iPBL (international Project-Based Learning) เป็นครั้งเเรก
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. จัดงาน “เกียรติตระการ คุณงามขจร” ร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณ ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “เกียรติตระการ คุณงามขจร”
อ่านต่อ

ข่าวสาร

03-10-2023

CMU Engineering Triumphs : Inaugural Win at iPBL Wind Turbine Challenge in Osaka

03-10-2023

CCS Frontier Research Group เข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

29-09-2023

วิศวฯ โยธา มช. เปิดบ้านต้อนรับบริษัท TERRAPINN Pte Ltd. ในโอกาสศึกษาดูงานศูนย์  CMU – Rail CFC   

27-09-2023

วิศวฯ มช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Consortium กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566

27-09-2023

วิศวฯ มช. จัดงาน “เกียรติตระการ คุณงามขจร” ร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณ ประจำปี 2566

26-09-2023

วิศวฯ มช. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านการสัมมนาเพื่อรับฟัง Feedback SAR EdPEx300 

26-09-2023

วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน The Murata Science Foundation Research Grant 2023

26-09-2023

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจําหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม ภายในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นที สุริยานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับการให้ดำรงตำแหน่ง(เทียบตำแหน่งทางวิชาการ)เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อนุสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง)

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th