ข่าวเด่น

photo

อาจารย์วิศวฯ มช. และ ทีมวิจัย มช. มพ. คว้ารางวัล “Agrithon: Champ of the week” ด้วยผลงาน “CherryKoff”

รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยทีมวิจัย ได้แก่ ดร.เรนัส เสริมบุญสร้าง คณะบริหารธุรกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด, ดร.พิพรรธ ตั้งใจดี, ดร.พัฒนพงศ์ เถิดตะถา, ดร. นิภาวรรณ ปันธิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ร่วมนำเสนอ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมบูรณาการ (Integrated Engineering)” ในงาน อว.แฟร์ (SCI POWER FOR FUTURE THAILAND)วิศวฯ มช. ร่วมนำเสนอ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมบูรณาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “CMU พลิกโฉมการศึกษา : หลักสูตรใหม่เพื่อตอบโจทย์สังคม และโลกอนาคต” นำเสนอ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมบูรณาการ (Integrated Engineering)”
อ่านต่อ
photo

Dr. Jenjira Jaimunk Selected to Participate in STS forum Young Leaders Program 2024

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เเจ้งผลพิจารณาคัดเลือกให้ อาจารย์ ดร.เจนจิรา ใจมั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ ประจำปี 2567 (STS Forum Young Leaders Program 2024) ในระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2567 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. – ม.พะเยา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ภายใต้พื้นฐานความรู้วิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ภายใต้พื้นฐานความรู้วิศวกรรม กับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก
อ่านต่อ

ข่าวสาร

25-07-2024

ENG, CMU Welcomes Delegation from Wenzhou Medical University

25-07-2024

วิศวฯ มช. และ บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมหารือทางวิชาการ และการฝึกงานของนักศึกษาในอนาคต

25-07-2024

Site Visit ENG CMU: วิศวฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย                                             

24-07-2024

อาจารย์วิศวฯ มช. และ ทีมวิจัย มช. มพ. คว้ารางวัล “Agrithon: Champ of the week” ด้วยผลงาน “CherryKoff”

24-07-2024

Dr. Jenjira Jaimunk Selected to Participate in STS forum Young Leaders Program 2024

24-07-2024

วิศวฯ มช. ร่วมนำเสนอ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมบูรณาการ (Integrated Engineering)” ในงาน อว.แฟร์ (SCI POWER FOR FUTURE THAILAND)วิศวฯ มช. ร่วมนำเสนอ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมบูรณาการ

18-07-2024

วิศวฯ มช. ต้อนรับ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) มุ่งผลักดันหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการทางด้านพลังงานทดแทน

17-07-2024

วิศวฯ มช. ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th