ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและอาจารย์ไพศาล จั่วทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดสวนดอกพระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อขอรับคำแนะนำและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการต่อไป ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม.ในวันที่ 16 กพ.2567